Ana sayfa Sorular Kelime oyunu 756.bölüm çıkmış soru ve cevaplar

Kelime oyunu 756.bölüm çıkmış soru ve cevaplar

955
0

Teve2 ekranlarında yayınlanan Ali İhsan Varol’un yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği en sevilen yarışma programı Kelime oyunu, 756.bölümde (22 Mayıs 2020) çıkan tüm soru ve cevapları ile sizlerle.

1Yarışmacı İpek Hanıma Çıkan Soru ve Cevaplar

Soru: Soğuk bir cisim üzerine ince bir tabaka durumunda yoğunlaşmış sıvı
Cevap: Buğu

Soru: “Kendine çekme, etkileyerek bağlama” anlamında ki Arapça kökenli bir sözcük
Cevap: Cezp

Soru: Bazı orkide türlerinden elde edilen, içecek ve dondurma yapımında kullanılan toz
Cevap: Salep

Soru: “Kalmak” fiili ile birlikte, “Bir şeyin olmasına çok az kalmak” anlamında kullanılan sözcük
Cevap: Ramak

Soru: “Müşkül” sözünün karşılıklarından biri
Cevap: Zorluk

Soru: Avuç içine bakılarak yapılan kehanet türü
Cevap: Elfalı

Soru: Bir adın başka bir ad, zamir veya sıfatla oluşturduğu kelime grubu
Cevap: Tamlama

Soru: “Açıktan açığa, gerçekten” anlamlarında pekiştirilmiş bir sözcük
Cevap: Düpedüz

Soru: Sürekli ve aşırı çalışmadan doğan yorgunluk, bitkinlik
Cevap: Sürmenaj

Soru: “İlişkili, ilintili, ilgili” anlamlarındaki bir söz
Cevap: Alakadar

Soru: “Sağ gösterip sol vurmak”. Şaşırtarak aldatmak
Cevap: Yanıltmak

Soru: “İyileştirmek, tedavi etmek” anlamında bir sözcük
Cevap: Sağaltmak

Soru: “Saklanan, gizlenen bir şey veya bir kişi için gözükme, anlaşılma” anlamlarında bir söz dizisi
Cevap: Açığaçıkma

Soru: Yatırılmış sermayenin bir kuruluşun veya bir yatırımın gelir sağlayabilme olanağı, rantabilite
Cevap: Verimlilik

2Yarışmacı Özlem Hanıma Çıkan Soru ve Cevaplar

Soru: Devlet veya özel kurumlarca verilen eğitim öğretim ödeneği
Cevap: Burs

Soru: Gönül birliği kurulmuş arkadaş, gönüldaş
Cevap: Dost

Soru: Yok olmaya sebep olabilecek şey, büyük zarar, felaket
Cevap: Yıkım

Soru: Besin değeri düşük olsa da hayvancılıkta yararlanılan, tahıl hasadının artık ürünü
Cevap: Saman

Soru: “İnsicamlı, rabıtalı, muntazam” sözlerinin yaygın kullanılan karşılığı
Cevap: Düzgün

Soru: Yapılacak bir işin türlü evrelerini zamana bağlı olarak gösteren program
Cevap: Takvim

Soru: Randevulaştığı kişi tarafından aldatılmak
Cevap: Ekilmek

Soru: “Bir internet servisi veya web sitesi adresinin sözcük olarak ismi” anlamındaki bilişim terimi
Cevap: Alanadı

Soru: “Film prodüksiyon şirketi”nin Türkçe karşılığı
Cevap: Yapımevi

Soru: İçindeki tanelerin hareketi ile ses çıkaran oyuncak
Cevap: Çıngırak

Soru: Onarım evi
Cevap: Tamirhane

Soru: Bilgisayarların ve onu kullanan insanların internet ve benzeri ağlar içinde kurduğu iletişimden doğan ortam
Cevap: Sanalalem

Soru: Halk ağzında, “Sözü geçme, yetkisi olma” anlamında kullanılan bir tabir
Cevap: Borusuötme

Soru: “Araç gereç” ile eş anlamlı kullanılan bir sözcük dizisi
Cevap: Aletedevat

3Yarışmacı Ersen Beye Çıkan Soru ve Cevaplar

Soru: Fatih ve Beyoğlu’na bağlı bölgelerin birleşmesiyle kurulan İstanbul ilçesinin bilinen kısa adı
Cevap: Eyüp

Soru: “Genç inekler” için kullanılan sözcük
Cevap: Düve

Soru: Duruşmada gördüğünü ve bildiğini anlatan, görgüsüne başvurulan kimse
Cevap: Tanık

Soru: Bir din ve düşünce biçiminin, aynı zamanda da bir saç modelinin ortak adı
Cevap: Rasta

Soru: “Yabancı” anlamında kullanılan bir ifade
Cevap: Eloğlu

Soru: “Muteber” sözünün günümüz Türkçesindeki karşılıklarından biri
Cevap: Saygın

Soru: “Bayrağı ve Sancağı taşıyan kimse” anlamında eski bir tabir
Cevap: Alemdar

Soru: Yağ alınmış sütten yapılan peynir, kesmik, çökelek
Cevap: Ekşimik

Soru: Kötü ve yasa dışı işlerdeki yardımcı
Cevap: Yardakçı

Soru: “Herhangi bir uğraşısı ve işi olmayıp, iş bulmaya da çalışmayan kişilere” yönelik bir söz
Cevap: Boşgezen

Soru: Genellikle kıyafetler, ayakkabılar için, “Uygun boyutlarda olmak, bütünüyle uymak” anlamında bir tabir
Cevap: Tamgelmek

Soru: Varlığını yadsımak, mevcut olmadığını kabul etmek
Cevap: Yoksaymak

Soru: Yaratıcılık ve ustalık sonucu ortaya çıkan eserlere değer veren, ilgi gösteren kişi
Cevap: Sanatsever

Soru: Maddi veya manevi olarak yardımcı olma, koltuk çıkma
Cevap: Destekleme

4Yarışmacı Suna Hanıma Çıkan Soru ve Cevaplar

Soru: “Belgegeçer” sözünün yabancı kökenli karşılığı
Cevap: Faks

Soru: “Torik yavrusu”nun, argoda “Kadın” anlamına gelen adı
Cevap: Gacı

Soru: “Eziyet” ile eş anlamlı bir sözcük
Cevap: Zulüm

Soru: “Duraksamadan yapılan konuşmayı veya konuşma tarzını” niteleyen bir sıfat
Cevap: Akıcı

Soru: Gibi gelmek, farz etmek
Cevap: Sanmak

Soru: “Nikahlı eş, hanım” anlamında eski bir söz
Cevap: Refika

Soru: “Maş, çalı, horoz” gibi türleri olan bir bitki
Cevap: Fasulye

Soru: “Güçlü, hareketli ve aktif” anlamlarındaki söz
Cevap: Enerjik

Soru: Kan basıncı
Cevap: Tansiyon

Soru: “Etmek” fiiliyle birlikte, “Ahbapça, dostça konuşmak, sohbet etmek” anlamında kullanılan bir söz
Cevap: Yarenlik

Soru: Alt anlamı, “Anlaşamamak, uyuşamamak” olan sözcük
Cevap: Sürtüşmek

Soru: Savaş, kaza veya afetlerde cana ve mala gelen büyük zarar
Cevap: Ağırkayıp

Soru: “Eğlence mekanlarında müzisyenlerin çalgı ve sesleriyle seslendirdikleri repertuvara” verilen genel ad
Cevap: Canlımüzik

Soru: “Sınırları bilinmeyen, sonu olmadığı düşünülen olgular” için kullanılan metaforik tabir
Cevap: Dipsizkuyu

5Yarışmacı Ayşe Hanıma Çıkan Soru ve Cevaplar

Soru: Dünya’nın atmosferinde, yaklaşık beşte dört oranında bulunan gaz
Cevap: Azot

Soru: İstenç güçsüzlüğü
Cevap: Zaaf

Soru: Çalar saat veya cep telefonunun, önceden belirlenen zamanda verdiği uyarı sesi
Cevap: Alarm

Soru: “Divan” sözcüğünün Arapça kökenli karşılığı
Cevap: Sedir

Soru: Uygulandığı yüzeyi havanın tesirinden koruyan çözülmüş reçine
Cevap: Vernik

Soru: Balık yumurtası ile yapılan bir tür meze
Cevap: Tarama

Soru: Kuşlar için, “Ezgili ses çıkarmak”
Cevap: Şakımak

Soru: Alt anlamı, “Harcayıp tüketmek” olan söz
Cevap: Eritmek

Soru: “Korku, üzüntü, coşku benzeri sebeplerle yüz rengi solmak” anlamında bir tabir
Cevap: Sararmak

Soru: Tüketicinin maddi düzeyi
Cevap: Alımgücü

Soru: Bir sorunun çözümünü akıl etmek, çaresini ortaya koymak
Cevap: Yolbulmak

Soru: Eğitim öğretimde öğrencilerin sorunlarını öğrenerek onlara yardımda bulunmayı amaçlayan dal
Cevap: Rehberlik

Soru: “Temasla çalışan cihazları” niteleyen bir tabir
Cevap: Dokunmatik

Soru: Bir soruyu, bir isteğe, bir söz veya yazıya karşılık vermek
Cevap: Cevaplamak

Cevap yaz

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz